En utmärkt avhandling om norröna Grönland på nätet

En av de allra bästa studierna, som nu har mer än 20 år på nacken, om nordborna på Grönland under medeltiden är en doktorsavhandling av Christian Keller, numera professor i arkeologi vid Oslo Universitet, med titeln ”The Eastern Settlement reconsidered” (1989). Avhandlingen, som tyvärr aldrig publicerats i riktig bokform, finns nu fritt tillgänglig att ladda ned på nätet här.

I avhandlingen genomförs en grundlig distributionsanalys av ruingrupperna i Österbygden nå ny kunskap om de sociala och ekonomiska villkoren där.  Kellers avhandling mynnar ut i ett flertal intressanta resultat. Större delen av gamla Österbygden har av agronomer delats in i 36 stycken moderna fårbetesdistrikt med uppgifter, baserade på vegetationsresurserna, om hur många får distriktet lämpligen totalt kan hålla om sommaren, respektive vintern. Keller använder dessa data i sin studie. Han räknar på hur många ruingrupper det finns i varje distrikt och hur många får som distriktet kan hålla. På så sätt får han fram en medelrelation mellan antalet ruingrupper och tillgängliga betesresurser i Österbygden. Det visar sig att de flesta distrikt tycks ha haft en ”normal” relation mellan antalet ruingrupper och tillgängliga betesresurser, men några har så få ruingrupper att det måste tyda på att de var underutnyttjade, medan andra var ”överbefolkade”. Generellt kan dock Keller visa att befolkningstätheten överensstämmer väl med vegetationsresurserna. En slående anomali, nästan säkert ett resultat av social struktur, är hur få ruingrupper det fanns i det betesdistrikt där biskopssätet (Garðar) låg, om man tar hänsyn till de rika betesresurserna där. Därigenom pekar Keller på att om inte sociokulturella hinder legat i vägen skulle nordborna kunnat höja sin totala agrara produktivitet. Områden som tycks ha haft en alltför tät bebyggelse – främst kustområden – föreslår Keller antingen kan ha drabbats av erosion så att vegetationen kraftigt har reducerats sedan norrön tid, eller så var andra näringar, som sälfångst, ett substitut för bristande betesresurser. Kellers avhandling ger en god indikation på hur kraftigt olika områden i Österbygden var exploaterade i relation till varandra. Däremot får vi inte genom Kellers studie veta något om hur många får (och getter och kor) som verkligen hölls på medeltiden inom varje nutida fårbetesdistrikt. Det kan både ha varit färre och fler än vad distrikten kan tåla, även om det senare ter sig mest sannolikt. Alltså visar Keller egentligen inte hur pass hårt marken utnyttjades, utan bara hur olika områden utnyttjades i relation till varandra. Ändå ger Keller intrycket av att den norröna ekonomin i Österbygden var stabil och att inget i dess struktur med automatik skulle kunna leda till dess undergång.

Keller undersöker också kyrkotätheten i Österbygden i förhållande till ruingruppernas antal, belägenhet och förmodade befolkningsstorlek. Han visar, ganska övertygande, att åtminstone två kyrkor ”saknas” i det arkeologiska materialet. Genom att mäta kyrkornas storlek i förhållande till antalet ruingrupper får Keller fram en bestämd kvadratmeterarea kyrkgolv per gård. Han kan till exempel visa att kyrkytan per ruingrupp var tämligen låg i Österbygden – väsentligt lägre än på Island. Detta resultat motsäger tidigare – ogrundade – antaganden att kyrkorna på Grönland skulle ha varit oproportionellt många och stora i förhållande till befolkningen. Keller kan istället visa att det tvärtom tycks ha rått en brist på kyrkor. En kulturell tvångströja i religiös tappning skulle alltså inte ha kunnat bidra till nedgången av den norröna bebyggelsen på Grönland.

Annonser
Det här inlägget postades i Medeltidshistoria. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s